Публічна оферта

Шановний Користувач!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в Інтернет - магазині https://luxpro.ua/ , і не вчиняти дій, вказаних в цій Оферті  

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

Даний Договір публічної Оферти (та/або Оферта)  є пропозицією Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» про придбання товару за допомогою інтернет-магазину https://luxpro.ua/ з будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче. 

Визначення: 

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

Оферта – пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб. 

Інтернет-магазин та/або Сайт – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті за адресою: https://luxpro.ua/, через який Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів та який дозволяє Користувачу ознайомитись з Товаром, його ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та ін. 

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про Товари і /або послуги, які можна замовити. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та/або послуги. 

Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт приймання-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві). 

Адміністрація – Продавець, співробітники Продавця, уповноважені на управління Інтернет-магазином треті особи. 

Користувач Інтернет-магазину (далі Користувач) - будь-яка особа, яка має доступ до Інтернет-магазину і використовує його функціональність і сервіси. 

Покупець - будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту. 

Товар(-и) - продукція, з переліку, наведеному на Сайті, яку Продавець пропонує до продажу Покупцям. 

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти.  Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти. 

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару представленому в Інтернет-магазині, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині. 

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання Замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання. 

Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця. 

Реєстрація— процедура внесення персональних даних Користувача в спеціальну форму на сторінках Інтернет-магазину з метою здійснення доступу Користувача до персоналізованих сервісів Інтернет-магазину.   

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень. Покупець акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця. 

1.2. Пропозиція на Сайті  не є офертою. Для прийняття пропозиції укласти цей договір особа має ідентифікуватися в Інтернет-магазині шляхом здійснення реєстрації та надати відповідь про прийняття пропозиції шляхом оформлення замовлення, заповнивши всі обов’язкові дані та реквізити замовлення. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет - магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем. 

1.3. Адміністрація  Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на Сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину. 

1.4. Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.5. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.6. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.7. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.8. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).
 
1.9. Договір публічної оферти, в редакції, що діє на момент його прийняття (акцепту) Покупцем може бути направлений Покупцю, за його запитом, наданим Продавцю не пізніше отримання Товару, на електронну адресу та/або поштою.   

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар/Послугу і оплатити його/її вартість на умовах даного Договору. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб. 

2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману. 

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар/Послугу в Інтернет–магазині на умовах зазначених в п.1.2. цього Договору. Моментом укладення цього Договору є підтвердження замовлення Продавцем. 

3.2. Покупець підтверджує свою згоду отримувати на свою адресу електронної пошти, що була зазначена ним при заповненні реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину або при фактичному використанні Інтернет-магазину, повідомлення, а також безстрокову згоду на отримання комерційних, рекламних, інших пропозицій від Адміністрації (про новинки продукції, акції та інше), а в разі, якщо Покупець не бажає отримувати вищевказану інформацію, він має можливість у будь-який час відмовитись від розсилки, звернувшись до Адміністрації Інтернет-магазину зручним для Покупця способом. 

4.  ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

4.1. Замовлення Товару/Послуги здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин, або за допомогою оператора Інтернет – магазину. Для здійснення Замовлення Покупець заповнює форму для замовлення, що розміщена на сайті Продавця. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові.     

 4.2. Оформити Замовлення через Інтернет-магазин можна після реєстрації. При цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет. 

4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині, або при замовленні Товару/Послуги за допомогою оператора Інтернет – магазину, Покупець зобов’язаний надати наступну інформацію про себе: 

– прізвище, ім‘я, по батькові Покупця; 

– контактний телефон Покупця; 

– електрону адреса для зв’язку з Покупцем; 

– адресу доставки Товару (у разі необхідності доставки Товару). 

4.4. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена. 

4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання, що за змістом відповідає твердженню «Оформити замовлення», або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет – магазину. 

Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з Товаром, його ціною, інформацією про терміни поставки.   

4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після Підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв’язку Покупцю). Після цього Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним. 

У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі видалити зазначений Товар із Замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця. 

4.7. Будь-які відомості про Товар, що містяться на сайті Інтернет-магазину, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі без виключення властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо Товару, перед замовленням йому необхідно звернутись за консультацією до оператора Інтернет – магазину. 

4.8. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь товару або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому листа на електронну адресу або за номером телефону,  що зазначені Покупцем при реєстрації на Сайті. 

4.9. Покупець має право скасувати своє Замовлення шляхом звернення до Продавця за номером телефону 0 (800) 33 94 28. У такому разі, Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю, якщо оплата була здійснена. Замовлення може бути скасоване тільки до моменту передачі кур’єру чи поштовому оператору. 

5. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ 

5.1. Ціна, за якою реалізується Товар/надається Послуга – вказується в документах на передачу Товару/щодо надання Послуги Покупцеві. Ціни на Товари на сайті вказуються як із врахуванням ПДВ, так і без врахування ПДВ. 

Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари/Послуги в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари/Послуги  (після підтвердження замовлення Продавцем в вигляді надісланої Покупцю рахунку-фактири), зміні не підлягають, ціна на виставленне замовлення діють протягом дня виставлення (1 банківського дня) окрім умов передбачених п.3 Правил та умов користування Інтернет-магазину. 

5.2. Оплата за Товар/Послугу здійснюється Покупцем у готівковій або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця на підставі виставленного рахунку-фактури. Валюта розрахунків – гривня. 

5.3. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар/Послугу у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення. 

5.4. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару/Послуги вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

5.5. У разі якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на сайті Інтернет-магазину, та носить інформативний характер. Ціна, за якою реалізується Товар/Послуга вказується відповідно до п. 5.1. Знижки не сумуються та не додаються до інших знижок. 

5.6. Разом із замовленим Товаром Продавець надає Покупцю документ, що підтверджує вчинення електронного правочину (у формі електронного документа, квитанції, товарного або касового чека, квитка, талона або іншого документа в момент учинення правочину або в момент виконання Продавцем обов’язку передати покупцеві Товар).  

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

6.1. Зобов’язання Продавця поставити Товар Покупцю виникають з моменту підтвердження відповідного Замовлення. 

6.2. Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються в підтвердженні замовлення. Дата відгрузки Товару зазначається у накладних на Товар. 

6.3. Доставка Товару Покупцю здійснюється на умовах, опублікованих на сайті Інтернет-магазину. 

6.4. Право власності на Товар та/або ризик випадкового знищення чи пошкодження переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (сплаченого) Товару Покупцеві, що підтверджується відповідною накладною. 

6.5. Прийом Товару по кількості та якості відбувається в місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються. 

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ ТА КОШТІВ 

Інтернет-магазин гарантує повернення сплачених Покупцем коштів за придбаний товар в разі придбання товару неналежної якості, у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів» 

7.1.  Повернення Товару можливе виключно з підстав прямо встановлених законом. Товар неналежної якості, за вибором Покупця, або може бути замінений на аналогічний Товар належної якості, або сплачені за Товар гроші кошти повернуті Покупцю. 

7.2. Розгляд вимог Покупця, в т.ч. щодо повернення/заміни Товару, здійснюється в межах строку придатності Товару та за умови надання Покупцем оригіналу розрахункового документу за Товар. 

7.3. У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавця, що були замовлені на Сайті, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії за адресою: Україна, 03056, м.Київ вул. Польова, 21 офіс 104, та/або на електронну адресу: info@luxpro.com.ua та/або зателефонувавши за номером телефону: 0 (800) 33 94 28. 

7.4. Покупець має право відмовитись від отримання Товарів: 

- при отриманні Товарів від кур’єра або в пункті видачі; 

- при повідомленні інтернет-магазину через call-центр про отримання Товарів неналежної якості. 

7.5. У разі, якщо Покупець відмовляється від отримання Товарів неналежної якості, він зобов’язується передати Товар, від якого він відмовляється та розрахунковий документ, що підтверджує його придбання на Сайті: 

- кур’єру (якщо неналежна якість встановлена при перевірці Товару в присутності кур’єра);

 - або представнику Продавця в Пункті повернення Товарів з заповненням відповідних документів, а саме: заяви на повернення Товару та Акту про повернення коштів. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів. 

7.6. Пункт повернення товарів неналежної якості – відповідний пункт видачі, що зазначена на сайті інтернет-магазину, в розділі «Контакти» через яку, як пункт самовивозу, Продавець здійснював видачу замовленого Покупцем на сайті Товару/Товарів або з якої здійснено доставку Товару кур’єром, що зазначена в розрахункових документах, які супроводжували Товар, в якій Покупець може здійснити повернення Товару/Товарів неналежної якості та отримати повернення коштів, у разі готівкового розрахунку за отриманий Товар, протягом робочих годин такого пункту видачі, що визначені в розділі «Контакти». 

7.7. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів, придбаних через інтернет-магазин, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів або правил повернення товарів, визначених на сайті та в цій Публічній оферті. 

7.8. Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат на доставку товару, який повертається. Покупець розуміє і погоджується, що здійснення доставки Товару – це окрема послуга, яка жодним чином не відноситься до продажу Товару та не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У зв'язку з цим, придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві права вимагати повернення Товару за допомогою виїзду до Покупця кур’єра і не передбачає можливість повернення вартості доставки Товару у разі його повернення. 

7.9. Повернення коштів, сплачених за товар, у разі його повернення за адресою пункту видачі, з якої здійснено доставку Товару, здійснюється одночасно з поверненням товару, після заповнення Покупцем відповідних документів. 

7.10. У разі безготівкового розрахунку за Товар, Продавець здійснює повернення коштів Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товар або за допомогою переказу грошової суми на зазначену клієнтом карту VISA\MASTERCARD в межах термінів, встановлених чинним законодавством України та відповідною платіжною системою. 

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 

8.1. Продавець має право: 

- в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари), що пропонуються в Інтернет – магазині; 

- відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар; 

- здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем; 

- призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором; 

- вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором; 

- без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам. 

8.2. Продавець зобов’язаний: 

- надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця; 

- передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар; 

- перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві; 

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем); 

- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти; 

- належним чином виконувати умови даного Договору. 

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 

9.1. Покупець має право: 

-  зареєструватись в Інтернет - магазині; 

- у разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет -  магазині, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором; 

- звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару; 

- вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором; 

- інші права, передбачені чинним законодавством України 

9.2. Покупець зобов’язаний: 

- до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, правилами та умовами використання Інтернет-магазином, умовами доставки, цінами на Товар/Послуги, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині; 

- повідомити всі необхідні дані, що  ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет - магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет - магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет – магазину, та підтримувати їх актуальність; 

- своєчасно оплатити замовлений Товар (і його доставку, у разі необхідності доставки Товару); 

- належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, що посвідчує особу (особу, уповноважену на отримання Товару); 

- перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця; 

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання; 

- належним чином виконувати умови даного Договору. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України. 

10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (в.т.ч., але не виключно, інформації, зазначеної в пп. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації. 

10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо. 

10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. 

11.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це другу Сторону. 

11.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 11.2 даного Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором. 

11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону. 

11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. 

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

12.1. Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

12.2. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України. 

12.3. Інтернет - магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет – магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет - магазину обов'язкове. 

12.4. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.  У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку передбаченому чинним законодавством України. 

12.5. Прийняттям пропозиції укласти Договір (Акцепт) (відповідно до п. 3.1. цього Договору) Покупець приймає Політику конфіденційності Виконавця, яка розміщена на Сайті, а також надає згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) та використання його персональних даних та особистої персональної інформації всіма способами, передбаченими застосованим законодавством, з метою виконання зобов’язань за Договором. 

12.6. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

12.7. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або факсом та/або цінним листом з повідомленням про вручення.   

12.8. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем і Покупцем. Продавець не бере на себе виконання ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені Продавця і Покупця. 

13. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

13.1. Надання персональних даних при заповненні реєстраційної форми на Сайті,  а також їх розміщення Користувачем/Покупцем добровільно на Сайті підчас використання Сайту, регулюється відповідно до законодавства України про захист персональних даних. 

13.2. Для того, щоб зробити замовлення Товарів, брати участь в акціях, дослідженнях чи іншим чином взаємодіяти з Адміністрацією, Користувач/Покупець повинен уважно ознайомитися з правами та обов'язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з цим Договором і прийняти його умови. 

13.3. Персональні дані Користувача/Покупця зберігаються в базі персональних даних, яка є власністю Адміністрації Інтернет-магазину. 

13.4. Користувач/Покупець своєю згодою з умовами цього Договору свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю погоджується з умовами користування Сайтом Інтернет-магазину, буде дотримуватися цього Договору, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх включення в базу персональних даних Адміністрації, обробку, внесення змін, доповнень Адміністрацією будь-яким незабороненим чинним законодавством України способом, в тому числі, але не обмежуючись, з метою виконання вимог законодавства України щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, маркетингу, проведення акцій, підготовки статистичної інформації. 

13.5. Персональні дані Користувача/Покупця зберігаються в базі персональних даних Адміністрації, до часу їх відкликання за письмовою вимогою Користувача/Покупця. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право обмежити Користувача/Покупця в користуванні деякими ресурсами, серверами і можливостями  Інтернет-Магазину. 

13.6. Поширення наданої Користувачем/Покупцем інформації здійснюється відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. 

13.7. Покупець підтверджує свою згоду на обробку, внесення змін, доповнень до його персональних даних без його письмового попередження Адміністрацією. 

13.8. Місцезнаходженням бази персональних даних, в якій містяться персональні дані Користувачем/Покупцем є місцезнаходження Адміністрації. 

13.9. Адміністрація має право здійснювати обробку персональних даних Користувача/Покупця як самостійно, так і шляхом доручення обробки персональних даних третім особам на підставі письмового договору за умови збереження конфіденційності.

 14.  РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

14.1 Договір може бути розірваний будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України або за взаємною домовленістю Сторін. 

14.2. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.